In de praktijk

Aan de slag met gedrag en drijfveren!

Aan de slag met gedrag en drijfveren!

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Veranderen is immers geen project, maar een continue proces en organisaties dienen zich steeds aan te passen. Ook medewerkers moeten zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Is uw team nog steeds in staat mee te bewegen? Bent u in staat om naast uw opdrachtgevers ook uw teamleden tevreden te houden? Met behulp van het inzetten van een Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel bent u in staat om uw organisatie te laten...

Lees meer
Waarderen van een bedrijf

Waarderen van een bedrijf

Wat is een bedrijf waard en wanneer is deze vraag relevant? Deze vraag is relevant in meerdere, uiteenlopende situaties. Zo kan sprake zijn van de situatie dat u uw bedrijf wenst te verkopen of dat u een deel van de aandelen in uw bedrijf wenst over te dragen. Ook kan het zijn dat u juist wenst te groeien middels de overname van een ander bedrijf. Allemaal situaties waarbij het relevant is te weten wat een bedrijf waard is. Maar de...

Lees meer
Financiering aanvragen – een vak apart?

Financiering aanvragen – een vak apart?

Ondernemerschap gaat gepaard met creativiteit. Creativiteit die nodig is om nieuwe plannen uit te werken en ideeën te bedenken en te lanceren. Hoe vaak komt het niet voor dat de plannen er zijn, maar het succesvol uitvoeren en vermarkten daarvan niet lukt, doordat het verkrijgen van financiering niet slaagt? Maar al te vaak helaas! Ondernemingsplan / businessplan Eén van de belangrijkste oorzaken van het falen van een financieringsaanvraag is het ontbreken van een goed onderbouwd ondernemingsplan. Financiers willen overtuigd zijn...

Lees meer

Actueel

Deelname en sponsoring van ROS aan twee rally’s

ROS Managementregie was afgelopen weekend goed vertegenwoordigd als deelnemer en sponsor van twee prachtige rally’s in Twente en de Achterhoek. Zaterdag 29 juni werd met twee equipes deelgenomen aan alweer de 5e Boeskoolrally, georganiseerd door Rotaract Oldenzaal. Zondag 30 juni...

Nieuwe collega per 13 mei 2019

Er heeft uitbreiding plaatsgevonden binnen het team van ROS Managementregie. Met ingang van 13 mei 2019 hebben we een nieuwe collega mogen verwelkomen. Haar naam is Eva Nooteboom en is bij ons werkzaam als organisatieadviseur. Eva heeft ruim 6 jaar...