Organisatieverandering & Human Development

Veranderen is geen project, maar een continue proces! Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig en in beweging. Ze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, waaronder groei, prestatieverbetering of juist krimp. Bovendien vinden voortdurend veranderingen plaats in de externe omgeving die van invloed zijn.

Kortom; organisaties dienen zich steeds aan te passen. Wij kunnen u begeleiden en adviseren bij deze verander- en ontwikkeltrajecten, waarbij strategische, tactische en operationele vraagstukken aan bod kunnen komen. Hierbij hebben we aandacht voor onder meer strategie, structuur, inrichting en financiƫn en stellen daarbij de mens centraal. Talentvolle medewerkers staan immers aan de basis van een succesvolle organisatie. Wij kunnen u daarom begeleiden bij trajecten omtrent duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, coaching, loopbaanontwikkeling en transitie/cultuurverandering.

Een traject van organisatieverandering en Human Development pakken we graag samen met u en uw team op, zodat de verandering en ontwikkeling de verantwoordelijkheid worden van de gehele organisatie. Draagvlak, betrokkenheid en communicatie zijn bovendien sleutelwoorden voor een succesvolle verandering.

Onze Experts

Nicole Kastrop-Oosterink

Directeur

Esther Hoogstra

Organisatieadviseur