Actueel

Officiële overdracht Segerink & Wolbers en Eswé Autolease vond plaats op 1 oktober 2020


Afgelopen donderdag heeft de officiële overdracht van de dealeractiviteiten van Segerink & Wolbers inclusief Eswé Autolease B.V. naar Bochane plaatsgevonden. Hoewel de voorgenomen transactie enkele weken geleden reeds bekend werd gemaakt bij het personeel van beide ondernemingen en in de media kwam hebben partijen op 1 oktober jl. de ...


Wendrich & Co en TTM-Holland blijven in vertrouwde handen


Wendrich & Co en TTM-Holland Ingenieursbureau Wendrich & Co en TTM-Holland werden eind jaren tachtig opgericht door Klaas Wendrich als agenturenvertegenwoordiger voor nieuwe machines en handelsonderneming in gebruikte textielmachines. In de afgelopen 30 jaar heeft Klaas deze ondernemingen uitgebouwd tot een gevestigde naam met bijbehorende specialismen. De machines van TTM-Holland ...


NOW 2.0


Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0) met daarin de voorwaarden van de subsidie uit het tweede noodpakket bekend gemaakt. De NOW 2.0 bouwt voort op de NOW 1.0, maar is als afzonderlijke regeling vastgesteld ter bevordering van de eenduidigheid en transparantie. Veel regels zullen daarom ...


NOW 2.0


Het kabinet verschaft duidelijkheid over de verlenging van de NOW, de “NOW 2.0”. Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een kamerbrief aan de Tweede Kamer het Noodpakket 2.0 bekend gemaakt. Onderdeel van dit noodpakket is de NOW. Voor wat betreft deze noodmaatregel is ...


Versoepeling NOW voor werkmaatschappijen


Minister Koolmees heeft vandaag bekend gemaakt dat de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt versoepeld voor concerns. Op dit moment is het voor concerns alleen mogelijk om de subsidie op grond van de NOW aan te vragen wanneer op concernniveau een omzetdaling van minimaal 20% plaatsvindt. Het ministerie van ...


Regeling compensatie transitievergoeding


Heeft u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald aan een medewerker waarvan na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst is beëindigd? Dan kunt u vanaf vandaag (1 april 2020) aanspraak maken op compensatie van deze betaalde transitievergoeding. Let bij deze ‘oude’ gevallen wel op de termijn ...


Duidelijkheid over NOW-regeling


Vandaag zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (beter bekend als de NOW) bekend gemaakt. De NOW is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Hiermee krijgen bedrijven die nu omzetverlies lijden een tegemoetkoming van maximaal 90% ...


Concrete adviezen m.b.t. fiscale Corona-maatregelen


Coronavirus: bijzonder uitstel van betaling van belastingen en verlaging invorderings- en belastingrente, wat te doen? Inleiding Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeitspositie van ondernemers te ondersteunen. Zo wordt bij betalingsproblemen als ...


ROS Financieringsadvies is een feit!


ROS Managementregie en Imove-consultancy slaan de handen in één en gaan samen verder onder de naam ROS Financieringsadvies. Met deze samenwerking voegt ROS een vijfde onderdeel toe aan haar dienstverlening, namelijk financieringsadvies op een zeer breed vlak. Een mooie aanvulling op de bestaande werkzaamheden van: • Organisatieveranderingen & Human Development ...


Nieuw in ons team: Lauri Kortenhorst


Lauri heeft recht en management gestudeerd in Nijmegen. In 2019 heeft ze haar masters Business Administration en Nederlands Recht afgerond. Na het behalen van deze masters is ze klaar voor deze nieuwe uitdaging!...